Resmi İhaleler
Resmi İhaleler (0312) 2270550   (0532) 5451829
  Site Menü  

 »    Ana Sayfa | Hakkımızda | FARKIMIZ | Hizmetlerimiz | Örnek İhale | İHALELER  RSS  | İhale Sonuçları | Arşivdeki İhaleler | İhale Takvimi | Mesaj Formu
  Abonelik  

 »    Abonelik Ücretleri | Sözleşme | Banka Havalesiyle Başvuru | Posta Çekiyle Başvuru | Kredi Kartıyla Başvuru (7/24) | Kayıt Yenileme (7/24)

» Login
Kullanıcı Adı

Şifre

İrtibat Telefonu
90-312-2270550
Mobil Hat
90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks Numarası
90-312-2270553
Sunucumuz SSL Sertifikalıdır.
Visa MasterCard
Sertifikayı Denetle

Arşivdeki İhale Detayı   ( 1834213 )
    Geri Git    Aşağı Git
İhale Şehriİzmir 
İş Şehriİzmir 
Kurumİzmir Liman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/CinsiCam Takılması İşi Alımı
İhale Tarihi19.01.2018 17:00
İhale UsulüDoğrudan Temin 
Dosya No

İhale Metni

 

DOĞRUDAN TEMİN

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

 

      Liman İşletme Müdürlüğümüzün aşağıda özellikleri belirtilen Mal/Hizmet alımı Doğrudan Temin yöntemi ile yapılacaktır.

1.       İstekliler tekliflerini, faksla, Posta/Kargo veya elden 19/01/2018 tarihinde saat: 17.00 a kadar, İlgili Komisyon Bürosuna (satın alma servisine) ulaştıracaklardır.

2.       Liman İşletme Müdürlüğümüz, verilen bu teklifleri görevli personelinin iş durumuna göre daha sonra uygun olduğu tarih ve saatte toplanarak değerlendirecektir.

3.       Teklif Mektuplarında kazıntı, silinti olmayacaktır. Teklifler okunaklı şekilde ve teklif bedelleri yazı ve rakamla (KDV hariç) birim fiyat ve toplam bedel şeklinde Türk Lirası olarak teklif cetvelinde belirtilen birime (adet, takım, kutu vb) uygun olarak yazılacaktır. Teklifler teklif vermeye yetkili kişiler tarafından kaşelenip ve/veya Adı Soyadı yazılarak imzalanacaktır. Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.       İstekliler ekte sunulan Fiyat teklif Cetveliyle veya bu cetvele uygun bilgiler içeren kendilerine ait matbu evraklarıyla tekliflerini vereceklerdir. Kendi matbu evraklarıyla teklif veren teklifçiler Teklif İsteme Mektubunda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

5.       Teklif üzerinde kalan firma siparişe müteakip (………) gün içinde istenen Mal/Hizmeti nakliyesi kendisine ait olmak üzere Liman İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir. (Bu madde içeriğinde teslim tarihi belirtilmemişse teklifçiler teslim tarihlerini tekliflerinde kendileri belirtecektir.)

6.       Mal/Hizmeti alımlarında erken teslim (talebe olan ihtiyacın Liman yetkililerince değerlendirmesine göre) tercih nedeni olabilecektir.

7.       Teklifler, teklif verme tarihinden itibaren en az yirmi (20) takvim günü geçerli olacaktır.

8.       Kapalı zarfla verilen tekliflerde zarflarının ağzı kapalı olacak, üzerinde işin adı, isteklinin kaşesi ve/veya firma ismi bulunacaktır.

9.       Talep edilen Mal/Hizmetin adı, miktarı, birimi, varsa alıma ait notlar/parça numarası/özellikleri/şartname gibi bilgiler Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiş olup istekliler buna göre teklif verilecektir.  İstekli tarafından teklif edilen Mal/Hizmetin özellikleri faklı ise (markası, menşei, ölçüleri, imalatçısı, fonksiyonları, vb.) bu hususlar tekliflerde belirtilecek olup katalog veya dokümanlar tekliflerine eklenecektir.

10.    Talep edilen Mal/Hizmet için sertifika, yer görme belgesi gibi belgelerin istenmesi halinde bu belgeler teklife eklenecektir.

11.    Temin edilecek olan Mal/Hizmetin belirtilen özellikleriyle ilgili talepte verilmiş olan bilgilerin istekli tarafından yeterli görülmemesi durumunda veya numuneye göre (N.G) veya İş yerinde görülmesi gerekecek şekilde talep yapılmış ise teklifçiler limanımıza gelerek yetkililerden bilgi alabilecekler, numuneleri veya işi yerinde görebileceklerdir.

12.    Tekliflerde aritmetik hata bulunması halinde re ’sen müdürlüğümüzce düzeltilecektir.

13.    Tekliflerin değerlendirme şekli (birim, genel toplam, kısmi) teklif cetvelinde belirtilmiştir.

14.    Yüklenici ile sözleşme imzalanıp/imzalanmaması, kesin veya garanti teminatlarının alınıp/alınmaması müdürlüğümüz yetkisindedir.

15.    Sözleşme imzalanması halinde karar ve damga bedeli binde (9.48+5.69) 15.17 TL ile teminat olarak yüzde (6) oranında bedel yükleniciden alınacaktır. Garanti süresi içeren işlerde garanti süresi boyunca yüklenicinin yatırmış olduğu kesin teminatın yarısı iş bitiminden sonra (1/2) garanti teminatı olarak garanti süresince tutulacaktır.

16.    Liman İşletme Müdürlüğümüz teklif istemiş olduğu Mal/Hizmetin tümünü veya bir kısmını alıp-almamakla, yaptırıp-yaptırmamakta veya vazgeçmekte serbesttir.

17.    Siparişi verilmiş olan Mal/Hizmeti yüklenici, Teklif İsteme Mektubunda, Teklifte veya Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartlarda ve zamanında yerine getirecektir. Aksi takdirde sipariş müdürlüğümüzce tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

18.    Teklif İsteme Mektubunda, Teklifte veya Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları yerine getirmemiş olan firmalar tarafından daha sonraki taleplerimiz için vermiş oldukları tekliflerinin değerlendirilmeye alınıp alınmamasında müdürlüğümüz serbesttir.

19.    Talep edilen Mal/Hizmet için istekli tarafından verilmiş olan teklif bedeli uygun olsa da, isteklinin bu alımımızı isteğimize uygun olarak veya zamanında temin edemeyeceği hususunda tarafımızda olumsuz kanaat oluşması halinde alım kendisinden yapılmayacaktır.

20.    Limanımızca daha önceden istekliden yapılmış olan Mal/Hizmet alımlarında memnun kalınmaması, istekli alacaklılarının limanımıza şikâyette bulunulması, talebimizi zamanında ve isteğimize uygun olarak yerine getiremeyeceği hususunda tarafımızda tereddüt oluşması halinde teklif bedeli uygunda olsa alım kendisinden yapılmayacaktır.

21.    Teklifçi firmanın Kamu İhale Kurumu sitesinde yasaklı olduğunun belirlenmesi halinde yükleniciden Mal/Hizmet alınmayacaktır.

22.    Talep edilen Mal/Hizmet alımına ortak girişim/konsorsiyum teklif veremez.

 

 

 

 

FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

 

15/01/ 2018                                           TEKLİF SAHİBİNİN

 

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı

 

 

Açık Tebligat Adresi

 

 

Bağlı Bulunduğu Vergi Adresi ve No.

 

 

Telefon ve Faks Numarası

 

 

 

FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

2018 YILI İÇİN LİMANIMIZ İŞ MAKİNALARINA İHTİYAÇ DUYULDUKÇA CAM TAKILMASI İŞİ

 

S.

No

Temin Edilecek

Mal/ Hizmetin Adı

Birim

Miktarı

Birim Fiyat (KDV Hariç-TL)

Toplam Tutar

(Rakamla)

Teslim

Süresi

Rakamla

Yazıyla

1

3+3 MM LAMİNE CAM (YEŞİL)

M2

100

 

 

 

 

2

TEMPERLİ (HAVALI) CAM (YEŞİL) 4 MM

(ARAÇLARIN SÜRGÜLÜ KAPI VE PENCERELERDE KULLANILACAKTIR)

M2

15

 

 

 

 

3

TEMPERLİ (HAVALI) CAM (FÜME) 6 MM

(MONTAJ DELİKLERİ MEVCUTTUR)

M2

20

 

 

 

 

4

MİKA TAVAN CAMI (AÇIK RENKLİ) 5 MM

(MONTAJ DELİKLERİ MEVCUTTUR)

M2

5

 

 

 

 

5

CAM SÖKME /TAKMA İŞÇİLİĞİ

Adet

50

 

 

 

 

6

SÜRGÜ CAM MANDALI

Adet

10

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

EK: (  TEKNİK ŞARTNAME )

NOT 1: TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

NOT 3: SON TEKLİF 19 / 01 /2018 TARİHİNDE SAAT:17:00’A KADARDIR

 

Teklif İsteme Mektubunda ve Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen şartlarda ve özelliklerde, talep edilen Mal / Hizmet alımlarını yukarıda hizalarında belirttiğim fiyatlarla teslim etmeyi/yapmayı teklif ve taahhüt ederiz/ederim.  …../…./ 2018

 

 

                                                                                                                                                               Firma Adı ve Kaşesi

 

 

 

    Geri Git    Yukarı Git

27 Mayıs 2018
Pazar
Müşteri Hizmetleri
0312-2270550
0532-5451829
» Sık Kullanılanlara Ekle
» Giriş Sayfası Yap
» 

Arşivdeki İhaleler
Geçmiş tarihli ihaleleri inceleyerek, ihale içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.
Ana Sayfa  ~  Hakkımızda  ~  Hizmetlerimiz  ~  Gizlilik Politikası  ~  Mesaj Formu  ~  Örnek İhale  ~  Yapılacak İhaleler  ~  İhale Sonuçları  ~  Arşivdeki İhaleler  ~  İhale Takvimi
Abonelik Ücretleri  ~  Abonelik Sözleşmesi  ~  Banka Havalesiyle Abonelik  ~  Posta Çekiyle Abonelik  ~  Kredi Kartıyla Abonelik  ~  Kayıt Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2018  ResmiIhaleler.Com®
Hacettepe Teknokent Safir Blokları E Blok K:2 N:201 Beytepe, Ankara, Türkiye
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 27.05.2018 10:45:13  Page generated: 0.012 seconds.