Resmi İhaleler
Resmi İhaleler (0312) 2270550   (0532) 5451829
  Site Menü  

 »    Ana Sayfa | Hakkımızda | FARKIMIZ | Hizmetlerimiz | Örnek İhale | İHALELER  RSS  | İhale Sonuçları | Arşivdeki İhaleler | İhale Takvimi | Mesaj Formu
  Abonelik  

 »    Abonelik Ücretleri | Sözleşme | Banka Havalesiyle Başvuru | Posta Çekiyle Başvuru | Kredi Kartıyla Başvuru (7/24) | Kayıt Yenileme (7/24)

» Login
Kullanıcı Adı

Şifre

İrtibat Telefonu
90-312-2270550
Mobil Hat
90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks Numarası
90-312-2270553
Sunucumuz SSL Sertifikalıdır.
Visa MasterCard
Sertifikayı Denetle

Arşivdeki İhale Detayı   ( 1834219 )
    Geri Git    Aşağı Git
İhale Şehriİzmir 
İş Şehriİzmir 
Kurumİzmir Liman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/CinsiBariyer Ve Turnikelerin 2 Ayda 1 Defa Olmak Üzere Peryodik Bakımlarının Yapılması İşi Alımı
İhale Tarihi19.01.2018 17:00
İhale UsulüDoğrudan Temin 
Dosya No

İhale Metni

 

DOĞRUDAN TEMİN

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

 

      Liman İşletme Müdürlüğümüzün aşağıda özellikleri belirtilen Mal/Hizmet alımı Doğrudan Temin yöntemi ile yapılacaktır.

1.       İstekliler tekliflerini, faksla, Posta/Kargo veya elden 19/01/2018 tarihinde saat: 17.00 a kadar, İlgili Komisyon Bürosuna (satın alma servisine) ulaştıracaklardır.

2.       Liman İşletme Müdürlüğümüz, verilen bu teklifleri görevli personelinin iş durumuna göre daha sonra uygun olduğu tarih ve saatte toplanarak değerlendirecektir.

3.       Teklif Mektuplarında kazıntı, silinti olmayacaktır. Teklifler okunaklı şekilde ve teklif bedelleri yazı ve rakamla (KDV hariç) birim fiyat ve toplam bedel şeklinde Türk Lirası olarak teklif cetvelinde belirtilen birime (adet, takım, kutu vb) uygun olarak yazılacaktır. Teklifler teklif vermeye yetkili kişiler tarafından kaşelenip ve/veya Adı Soyadı yazılarak imzalanacaktır. Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.       İstekliler ekte sunulan Fiyat teklif Cetveliyle veya bu cetvele uygun bilgiler içeren kendilerine ait matbu evraklarıyla tekliflerini vereceklerdir. Kendi matbu evraklarıyla teklif veren teklifçiler Teklif İsteme Mektubunda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

5.       Teklif üzerinde kalan firma siparişe müteakip (………) gün içinde istenen Mal/Hizmeti nakliyesi kendisine ait olmak üzere Liman İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir. (Bu madde içeriğinde teslim tarihi belirtilmemişse teklifçiler teslim tarihlerini tekliflerinde kendileri belirtecektir.)

6.       Mal/Hizmeti alımlarında erken teslim (talebe olan ihtiyacın Liman yetkililerince değerlendirmesine göre) tercih nedeni olabilecektir.

7.       Teklifler, teklif verme tarihinden itibaren en az yirmi (20) takvim günü geçerli olacaktır.

8.       Kapalı zarfla verilen tekliflerde zarflarının ağzı kapalı olacak, üzerinde işin adı, isteklinin kaşesi ve/veya firma ismi bulunacaktır.

9.       Talep edilen Mal/Hizmetin adı, miktarı, birimi, varsa alıma ait notlar/parça numarası/özellikleri/şartname gibi bilgiler Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiş olup istekliler buna göre teklif verilecektir.  İstekli tarafından teklif edilen Mal/Hizmetin özellikleri faklı ise (markası, menşei, ölçüleri, imalatçısı, fonksiyonları, vb.) bu hususlar tekliflerde belirtilecek olup katalog veya dokümanlar tekliflerine eklenecektir.

10.    Talep edilen Mal/Hizmet için sertifika, yer görme belgesi gibi belgelerin istenmesi halinde bu belgeler teklife eklenecektir.

11.    Temin edilecek olan Mal/Hizmetin belirtilen özellikleriyle ilgili talepte verilmiş olan bilgilerin istekli tarafından yeterli görülmemesi durumunda veya numuneye göre (N.G) veya İş yerinde görülmesi gerekecek şekilde talep yapılmış ise teklifçiler limanımıza gelerek yetkililerden bilgi alabilecekler, numuneleri veya işi yerinde görebileceklerdir.

12.    Tekliflerde aritmetik hata bulunması halinde re ’sen müdürlüğümüzce düzeltilecektir.

13.    Tekliflerin değerlendirme şekli (birim, genel toplam, kısmi) teklif cetvelinde belirtilmiştir.

14.    Yüklenici ile sözleşme imzalanıp/imzalanmaması, kesin veya garanti teminatlarının alınıp/alınmaması müdürlüğümüz yetkisindedir.

15.    Sözleşme imzalanması halinde karar ve damga bedeli binde (9.48+5.69) 15.17 TL ile teminat olarak yüzde (6) oranında bedel yükleniciden alınacaktır. Garanti süresi içeren işlerde garanti süresi boyunca yüklenicinin yatırmış olduğu kesin teminatın yarısı iş bitiminden sonra (1/2) garanti teminatı olarak garanti süresince tutulacaktır.

16.    Liman İşletme Müdürlüğümüz teklif istemiş olduğu Mal/Hizmetin tümünü veya bir kısmını alıp-almamakla, yaptırıp-yaptırmamakta veya vazgeçmekte serbesttir.

17.    Siparişi verilmiş olan Mal/Hizmeti yüklenici, Teklif İsteme Mektubunda, Teklifte veya Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartlarda ve zamanında yerine getirecektir. Aksi takdirde sipariş müdürlüğümüzce tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

18.    Teklif İsteme Mektubunda, Teklifte veya Sipariş Teyit Mektubunda belirtilen şartları yerine getirmemiş olan firmalar tarafından daha sonraki taleplerimiz için vermiş oldukları tekliflerinin değerlendirilmeye alınıp alınmamasında müdürlüğümüz serbesttir.

19.    Talep edilen Mal/Hizmet için istekli tarafından verilmiş olan teklif bedeli uygun olsa da, isteklinin bu alımımızı isteğimize uygun olarak veya zamanında temin edemeyeceği hususunda tarafımızda olumsuz kanaat oluşması halinde alım kendisinden yapılmayacaktır.

20.    Limanımızca daha önceden istekliden yapılmış olan Mal/Hizmet alımlarında memnun kalınmaması, istekli alacaklılarının limanımıza şikâyette bulunulması, talebimizi zamanında ve isteğimize uygun olarak yerine getiremeyeceği hususunda tarafımızda tereddüt oluşması halinde teklif bedeli uygunda olsa alım kendisinden yapılmayacaktır.

21.    Teklifçi firmanın Kamu İhale Kurumu sitesinde yasaklı olduğunun belirlenmesi halinde yükleniciden Mal/Hizmet alınmayacaktır.

22.    Talep edilen Mal/Hizmet alımına ortak girişim/konsorsiyum teklif veremez.

 

 

 

 

FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

 

15/01/ 2018                                           TEKLİF SAHİBİNİN

 

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı

 

 

Açık Tebligat Adresi

 

 

Bağlı Bulunduğu Vergi Adresi ve No.

 

 

Telefon ve Faks Numarası

 

 

 

 FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.

No

Temin Edilecek

Mal/ Hizmetin Adı

Birim

Miktarı

Birim Fiyat (KDV Hariç-TL)

Toplam Tutar

(Rakamla)

Teslim

Süresi

Rakamla

Yazıyla

1

2018 YILI İÇİN LİMANIMIZDA BULUNAN BARİYER VE TURNİKELERİN 2 AYDA 1 DEFA OLMAK ÜZERE PERYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI

ADET

6

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

EK: (TEKNİK ŞARTNAME  )

Not 1 :TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

NOT 2: SON TEKLİF 19 / 01 /2018 TARİHİNDE SAAT:17:00’A KADARDIR

 

Teklif İsteme Mektubunda ve Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen şartlarda ve özelliklerde, talep edilen Mal / Hizmet alımlarını yukarıda hizalarında belirttiğim fiyatlarla teslim etmeyi/yapmayı teklif ve taahhüt ederiz/ederim.  …../…./ 2018

 

 

 

                                                                                                                                                               Firma Adı ve Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

 

 

İZMİR LİMANI GİRİŞ KAPILARINDA BULUNAN

BARİYER VE TURNİKELERİN

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

1.0              AMAÇ

Bu şartnamenin amacı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü giriş kapılarında bulunan Bariyer ve Turnikelerin 2018 Yılı için periyodik bakım ve onarım işlerinde istenilen asgari şartları kapsar.

 

2.0              BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLER

2.1              İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne ait;  B Kapısında 4 adet, C Kapısında 4 adet, D Kapısında 4 adet, E Kapısında 2 adet, Yolcu Salonunda 1 adet, 9 Nolu rıhtımda 1 adet ve İşçi Otoparkında 1 adet olmak üzere toplam 17 adet kollu araç bariyeri vardır. Bariyerler farklı firmaların (Ege Teta, Tempo) ürünlerinden oluşmaktadır.

2.2               İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne ait;  İşletme Binası Giriş Kapısında 2 adet, B Kapısında 4 adet, D Kapısında 4 adet olmak üzere toplam 10 adet Personel Turnikeleri bulunmaktadır. 10 adet turnikede toplam 14 adet online kart okuyucusu bulunmaktadır. Turnikeler Liman İşletme Müdürlüğüne ait server sisteminde bulunan Geçiş Kontrol Sistemine client olarak bağlanarak çalışmaktadır. Turnikeler Tempo marka olup kendine has programla (yazılım) çalışmaktadır.

2.3              İstekliler Limanımıza gelerek Bariyer ile Turnikeleri yerinde görerek sistemlerini inceleyebilirler ve teknik personelden detaylı bilgi alabilirler.

2.4              Bu şartname kapsamında kapılarda bulunan Bariyer ve Turnikelerin periyodik bakımları ve arızaları sözleşme süresince yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.5              Yüklenici sözleşme süresince iki şer ay periyotlarla (toplam 6 bakım) Bariyer ve Turnikelerin bakımlarını düzenli olarak yapacak ve oluşan arızaları giderecektir. Bariyer ve Turnikelerin fiziksel ve proğramsal (yazılım) her türlü bakım ve arıza onarımları da bu sözleşme kapsamında yüklenici tarafından yapılarak sistemler sürekli olarak çalışır durumda bulundurulacaktır.

2.6              Bariyer ve Turnikelerin bakım onarım iş ve işlemleri cihazların özelliklerine ve tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

2.7              Yüklenici bariyer ve turnikelerin çarpılması, bariyer kolunun kırılması gibi nedenlerle oluşabilecek onarım işlerinden ayrıca ilave ücret istemeyecek olup bu sözleşme kapsamında onarımlar yapılacaktır.

2.8              Yüklenici turnikelerde bulunan kart okuyuculara kadar gelen data hatlarından sorumlu değildir.

2.9              Bakım ve onarımlarda gerekli olan parçalar liman tarafından temin edilecek olup, yükleniciden de teklif alınacaktır.

2.10          Yüklenici gerekli olan malzemeleri detaylı olarak (Teknik özellikleri, ölçüleri, vb.) servis formlarında listeleyerek zamanında liman yetkililerine bildirecektir. Malzemelerin değiştirilip değiştirilmemesine ve/veya onarım yapılarak aynı malzemenin kullanılıp kullanılmamasına yüklenici liman yetkilileriyle birlikte karar verecektir. Limanca temin edilen malzemeleri yükleniciye teslim edecek ve yüklenici bakım ve onarımları yapacaktır.

2.11          Liman tarafından yükleniciye teslim edilen malzemelerin yüklenici tarafından montaj, ayar, devriye alma gibi iş ve işlemlerde yükleniciden kaynaklı arızaların ve hasarların olması durumlarında malzemenin yenisi yüklenici tarafından temin edilecek veya bedeli yükleniciden alınacaktır.

2.12          Arızalı olarak çıkan parçalar liman yetkililerine teslim edilecektir.

2.13          Yüklenici her bakım ve onarım işleminden sonra servis formu düzenleyerek liman yetkililerine teslim edecektir.

2.14          Yüklenici Turnike sisteminde bulunan mevcut yazılımı ve yazılımın çalışması için değişmesi gereken parça ve/veya cihazları değiştirebilirler. Bu değişim iş ve işlemleri bakım bedelinin içinde olacaktır. Limanca ayrıca bedel ödenmeyecektir. Bu yönde teklif sunan isteklilerin teklif bedelinin uygun olması durumunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak liman teknik elemanlarına detaylı bilgi sunulacaktır. Değişim iş ve işlemleri limana zaman ve maddi olarak ilave külfet getirmeyecektir. Şayet bu değişim iş ve işlemi limanca uygun görülmesi halinde sözleşeme imzalanacaktır.

2.15           Sözleşme süresince ikişer aylık periyotlarla toplam 6 adet bakım iş ve işlemleri yapılacaktır. Sözleşmeden hemen sonra ilk bakım yapılacaktır. Yüklenici ilk bakımdan sonra, bariyer ve turnikelerde lazım olabilecek ve sıklıkla kullanılacak parçaların detaylı listesini hazırlayarak liman yetkililerine verecektir. Liman imkânları ölçüsünde bu parçaları alarak kendi stoklarında hazır bulunduracaktır.

 

3.0              DİĞER HUSUSLAR

3.1              İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen Bariyer ve Turnikelerin veya benzerlerinin bakım, onarımlarım veya imalatlarını yapıyor olacaklardır. Bu iş ve işlemleri yaptıklarını gösterir belgelere sahip olacaklardır.

3.2              Teknik Şartnamede belirtilen bakım ve onarım işlerinin zamanında ve aksamadan yüklenici tarafından yapılabilmesi için İsteklilerin İzmir metropol sınırları içinde kendisine veya yetkili bayisinin ait atölye, fabrika, servis gibi mekânlarının olması gerekir.

3.3              Bariyer ve Turnikelerin bakım ve onarımları için gerekli araç, gereç, ekipman, alet, edevat, takım, eğitimli personele yüklenici sahip olacaktır.

3.4              Bariyer ve Turnikelerde oluşan arızalar Liman yetkililerince yükleniciye bildirildikten sonra (Telefon veya fax) yüklenici en geç 4 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza en geç 1 gün içinde (parça gerektirmeyen) giderilecektir. Parça gereken arızalar, limanca parçaların yükleniciye tesliminden sonra en geç 1 gün içinde giderilecektir. 4 saat içinde arızaya müdahale edilememesi durumunda saat başına sözleşme bedelinin binde biri (%0.1) ve arızanın 1 günde giderilememesi durumunda günlük sözleşme bedelinin binde biri (%0.1) oranında yükleniciye ceza kesilecektir.

3.5               Müdahale ve arızanın çok gecikmesi nedeniyle liman işlerinin aksayacak olması durumunda arızalar liman tarafından yapılacak veya yaptırılacak olup bedeli yükleniciden rücu edilecektir. Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve daha sonraki arızaların bu onarımdan kaynaklandığını iddia edemez.

3.6              Yüklenicinin, şartname konusu işleri yapmakta yetersiz, kalması, bu işleri yapmaktan imtina etmesi, şartnamenin herhangi bir maddesini yerine getirmemesi durumunda İdare, ilgili sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

3.7              Bakım onarım ve tamirat hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, her ne surette olursa olsun, gerek İdare gerekse diğer kurum, kuruluş ve şahısların uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanın sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır.

3.8              Yüklenici, işini ve istihkaklarını bir başkasına devir ve temlik edemez.

3.9              Yükleniciye ait araç ve personelin Limana giriş ve çıkış işlemlerinde gerekli olan prosedürler (gümrük, polis, ISPS, vb.) yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

3.10          Sözleşme kapsamında işin ifası için gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri, Yangın Yönetmelikleri, Çevre Yönetmelikleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetmelikleri hükümlerinin yerine getirilmesi ve sorumluluğu yükleniciye aittir.

3.11          İşin süresi sözleşmenin imzasına müteakip başlayacak olup.31/12/2018 tarihinde sona erecektir.

3.12          İstekliler tekliflerini aylık bazda TL olarak KDV hariç vereceklerdir. Sözleşme süresince toplam 6 adet bakım yapılacaktır. Teknik şartnamede belirtilen arıza ve diğer onarım işleri bakım bedeline dâhil olacaktır.

3.13          Her bir bakımdan sonra yüklenici tarafından düzenlenen faturanın limana tesliminden sonra ödeme işlemleri yapılacaktır.

 

 

    Geri Git    Yukarı Git

25 Mayıs 2018
Cuma
Müşteri Hizmetleri
0312-2270550
0532-5451829
» Sık Kullanılanlara Ekle
» Giriş Sayfası Yap
» 

Arşivdeki İhaleler
Geçmiş tarihli ihaleleri inceleyerek, ihale içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.
Ana Sayfa  ~  Hakkımızda  ~  Hizmetlerimiz  ~  Gizlilik Politikası  ~  Mesaj Formu  ~  Örnek İhale  ~  Yapılacak İhaleler  ~  İhale Sonuçları  ~  Arşivdeki İhaleler  ~  İhale Takvimi
Abonelik Ücretleri  ~  Abonelik Sözleşmesi  ~  Banka Havalesiyle Abonelik  ~  Posta Çekiyle Abonelik  ~  Kredi Kartıyla Abonelik  ~  Kayıt Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2018  ResmiIhaleler.Com®
Hacettepe Teknokent Safir Blokları E Blok K:2 N:201 Beytepe, Ankara, Türkiye
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 25.05.2018 05:36:43  Page generated: 0.012 seconds.