Resmi İhaleler
Resmi İhaleler (0312) 2270550   (0532) 5451829
  Site Menü  

 »    Ana Sayfa | Hakkımızda | FARKIMIZ | Hizmetlerimiz | Örnek İhale | İHALELER  RSS  | İhale Sonuçları | Arşivdeki İhaleler | İhale Takvimi | Mesaj Formu
  Abonelik  

 »    Abonelik Ücretleri | Sözleşme | Banka Havalesiyle Başvuru | Posta Çekiyle Başvuru | Kredi Kartıyla Başvuru (7/24) | Kayıt Yenileme (7/24)

» Login
Kullanıcı Adı

Şifre

İrtibat Telefonu
90-312-2270550
Mobil Hat
90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks Numarası
90-312-2270553
Sunucumuz SSL Sertifikalıdır.
Visa MasterCard
Sertifikayı Denetle

Örnek İhale
 Baskı önizleme     İhaleyi depoya gönder        Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriOsmaniye 
İş ŞehriOsmaniye
KurumOsmaniye Defterdarlığı
İşin Adı/Konusu/CinsiArsa Karşılığı İnşaat Yapıtırılacaktır
İhale Tarihi21.06.2017 10:00
İhale UsulüPazarlık Usulü 
Dosya No/

İhale Metni

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI:

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

      M2

Hazine Hissesi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısım   (m2)

Taşınmazların Tahmini Toplam Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Tarihi/Saati

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1903

4

Arsa

3.043,42 

  TAM

Konut Alanı

5.111,63

2.341.913,17

702.573,951

21/06/2017

10.00 ’da

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1624

9

Arsa

2.741,67 

2.068,21

Konut Alanı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZI:

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

      M2

İmar Durumu

Yapılacak İnşaat Türü

Yaklaşık maliyet (TL)

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1474

7

Arsa

1.178,62

Resmi İdari Tesis Alanı

Hizmet Binası Yapılacak

1.832.512,50

(1)     Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1474 ada 7 parsel nolu 1.178,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine Hizmet Binası yaptırılmasına karşılık, Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1903 ada 4 parsel, 1624 ada 9 parsel nolu toplam 5.111,63 m2 yüzölçümlü taşınmazların 2.341.913,17 TL (ikimilyonüçyüzkırkbirbindokuzyüzonüçliraonyedikuruş TL) tahmini bedelle, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılcaktır.

(2)     Geçici Teminat bedeli 702.573,951 TL (yediyüzikibinbeşyüzyetmişüçliradokuzyüzellibirkuruş TL )

1- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a)       Geçici Teminatı, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b)   Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c)   Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

   d)  +Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3- Yükleniciye devri öngörülen taşınmaza takdir edilen bedel üzerinden artırım teklifi alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile Hizmet binası yapılacak taşınmazların tahmini toplam bedeli olan 2.341.913,17 TL arasındaki fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

4- İhale bedeli üzerinden %6 (yüzdealtı) oranında kesin teminat alınacaktır.

5- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

6- 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 200 (ikiyüz) TL’dir.

10- İhale ilanı, [www.milliemlak.gov.tr], [www.osmaniye.gov.tr] ve [www.osmaniyedefterdarlıgı.gov.tr] adreslerinde görülebilir. İLAN OLUNUR.

 Baskı önizleme     İhaleyi depoya gönder        Geri Git    Yukarı Git
 İhale deposu önizleme     İhale deposunu sıfırla     İhale deposuna git    

25 Mayıs 2018
Cuma
Müşteri Hizmetleri
0312-2270550
0532-5451829
» Sık Kullanılanlara Ekle
» Giriş Sayfası Yap
» 

Örnek İhale Hakkında
Örnek ihale arşivdeki ihaleler arasından rasgele seçilip gösterilmektedir.

İhalenin yazıcı formatını inceleyebilmeniz için Baskı önizleme linki aktif bırakılmıştır. Diğerleri abonelerimizin kullanımı içindir.

Sayın Ziyaretçimiz
Dilerseniz irtibat kurup uzman personelimizden bilgi alabilir veya güvenli bağlantımız üzerinden online başvuru yaparak aboneliğinizi hemen başlatabilirsiniz.
Ana Sayfa  ~  Hakkımızda  ~  Hizmetlerimiz  ~  Gizlilik Politikası  ~  Mesaj Formu  ~  Örnek İhale  ~  Yapılacak İhaleler  ~  İhale Sonuçları  ~  Arşivdeki İhaleler  ~  İhale Takvimi
Abonelik Ücretleri  ~  Abonelik Sözleşmesi  ~  Banka Havalesiyle Abonelik  ~  Posta Çekiyle Abonelik  ~  Kredi Kartıyla Abonelik  ~  Kayıt Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2018  ResmiIhaleler.Com®
Hacettepe Teknokent Safir Blokları E Blok K:2 N:201 Beytepe, Ankara, Türkiye
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 25.05.2018 06:00:05  Page generated: 3.176 seconds.